Alle berichten van Albrecht Laureyns

AFSCHEIDSLIED TANGA

LIET FOAR TANGA door Foppe Venema

Wat bisto leaflik,                                                        

rizende simmermoarn!                                                    

De warb’re Tanga                                                           

laket ús oan.                                                                    

’t Hoantsje kraait kûkelû!                                                         

’t doke ropt rûkûkû!                                                        

lykas ús Tanga                                                                

fleurich fan toan.                                                             

Ree stiet hja hieltyd                                                         

om in soad wurk te dwaan.                                                

Oerlizze kin hja,                                                              

nimme en jaan.                                                                   

Harkje kin hja ek goed,                                                   

Tanga hat tsjoch-op-bloed.                                              

Elts docht syn sechje,                                                      

kriget rom baan.                                                                

Teambuildzje wol hja                                                      

as it mar efkes kin,                                                          

op sneintemiddei                                                             

mei poerbêst sin.                                                             

Elts slacht syn plank oan smots,                                                

wurdt yn it wetter rots                                                     

en dat fielt dochs wol                                                      

as nij begjin.                                                                      

Wy sill’ dy misse,                                                           

bist skerp mar gjin haaibaai,                                            

fûnst yn ’e Jura                                                               

ek dyn ljipaai.                                                                   

Nijsflitsen rattelen,                                                                    

berntsjes dy’t skatteren.                                                   

Hooplik fynst yn Surch                                                   

ek goed dyn draai!                                                           

Vertaling:

Wat ben je lieflijk,

rijzende zomerdag!

De lieflijke Tanga

Schenkt ons haar lach

Haantje kraait kukeluku!

Duifje roept roekoekoe!

Net als onze Tanga

vrolijk aan de slag

Altijd staat zij klaar

om extra werk te doen.

Overleggen kan ze

als de beste, nemen en geven

Luisteren kan ze ook goed.

Tanga heeft kiabloed.

Eenieder doet zijn verhaal,

krijgt ruim baan.

Zodra de kans zich voordoet

wil ze teambuilden,

op zondagmiddag

met opperbest humeur.

Iedereen slaat z’n plank aan moes,

wordt in het water rots

en dat voelt toch wel

als een nieuw begin.

We zullen je missen,

scherp en charmant

en je vond in de Jura

je kievitsei (je geluk)

Nieuwsflitsen die ratelden,

kinderen die schaterden.

Hopelijk vind je in Zürisch

ook goed je draai.

AFSCHEIDSGEDICHTEN TERMINALE JUNI 2019

EMMA

In het begin had Emma het niet zo op leraren staan. 

Ze nam een verdedigende houding aan. 

Onderwijs zag zij als bedreiging voor de vrijheid van de ziel.

Later bedacht zij dat er met leraren, ook met die rare,

misschien toch wel wat te onderhandelen viel. 

 Vooral op het lycée is zij doorgegroeid

en uiteindelijk helemaal opengebloeid. 

Ook MUN heeft daar goed aan gedaan.

Om haar mening te ventileren

begon ze plots hevig te beargumenteren.

Waarover maakte op zich niet veel uit,

het moest gewoon vaak en langdurig en luid. 

Tegen Albrecht en Foppe stelde zij zich niet langer vijandig op

en steeds vaker kregen zij van haar te horen: ‘Helemaal TOP!’

FELIX

Met Felix is er nooit geen gezeur, 

want hij heeft een opgewekt humeur. 

Op een eigengemaakte fiets rijdt hij de parking rond

met een grote glimlach om de mond. 

Jammer alleen dat er geen rem op zat

en dat iemand zijn auto dubbel geparkeerd had. 

Hoe dan ook, Felix is een vent met veel talent. 

Hij is niet alleen muzikaal maar ook sportief

en voor zijn klasgenoten altijd erg lief. 

Zo gebruikte hij vaak het tussenuur

om de rug te masseren van Arthur. 

Verder houdt Felix veel van de natuur. 

’s Zomers gaat hij zingend de Alpenpaden op 

zo kennen wij hem, op weg naar de bergTOP!

 JOHANNES

Vooral op het collège maakte Johannes zich sterk 

voor een goed functionerend computernetwerk. 

In de kantine at hij vliegensvlug

en rende dan naar onze lokalen terug.

Op de computer speelde hij dan een spel 

dat plaatsvond in een mijnenveld

en niet geheel verliep zonder geweld.

Ook op youtubefilmpjes was hij erg gesteld. 

Felix was er meestal ook bij aanwezig

en ze deden net of waren ze druk met hun huiswerk bezig. 

Wij besloten toen de toegang tot onze lokalen te beperken, 

alleen lycéeleerlingen mochten er nog komen werken. 

Op het lycée – ja, het is heus –

werd Johannes plotseling erg serieus. 

Zijn resultaten stelden niet langer teleur,

want hij dacht aan een carrière als ingenieur. 

Hij werd de ideale leerling 

en wist alles over Deng Xiaoping en Xi Jinping.

Gewapend met een rood boekje 

werd hij een Maoïst in de dop,

een kenner van communistische agitprop.

 tot vreugde van allen, de leraar voorop,

en uiteraard ook van de Chinese partijTOP!

ARTHUR

Arthur kwam de gelederen later versterken

en had in het begin heel wat te verwerken. 

In de les deed hij namelijk erg zijn best

en dat werd maar moeilijk geaccepteerd door de rest.

Sarcasme viel hem ten deel als hij zijn huiswerk had gemaakt, 

maar dat heeft zijn naarstigheid nimmer gestaakt. 

Steeds meer was hij in zijn sas

en vaak zat hij met toptienvriendinnen in de klas. 

Zijn liefdesconcurrenten ten detrimente

vielen de meiden bij bosjes voor zijn vele talenten:

zijn klarinetspel, zijn zwier, op zijn tijd een intelligente mop

en zélfs interesse voor hiphop 

dat vinden de meiden natuurlijk totaal tipTOP. 

LORAN

Met het rinkelen van de bel aan het einde van het uur

was het met vaart en vuur

en de liefde in het verschiet

dat Loran de klas verliet. 

Wij zagen dan nog net hoe hij in de gang

een vriendin van hem in een houdgreep nam. 

Loran is namelijk een rugbyman

waar je beter mee uitkijken kan. 

Terwijl anderen zich volledig overgaven aan de puberteit

bleef Loran een rots van standvastigheid. 

Als hij filosoof zou zijn, dan vast een stoïcijn.

Hij had er geen zin in om in het rond te springen 

en kinderachtige liedjes mee te zingen. 

Hij had zelfs geen beetje last

van weer eens een belgenmop,

een gast van stavast,

ja, dat is Loran op-en-TOP

Inschrijving CNaVT

Beste ouders,
 
Uw dochter of zoon kan begin mei op onze afdeling deelnemen aan het Certificaat voor het Nederlands als Vreemde Taal, meer bepaald voor het niveau Educatief Startbekwaam (STRT, niveau B2). De precieze datum wordt zo snel mogelijk vastgelegd, in overleg met de directie van het Lycée. Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). De kostprijs bedraagt €75.
 
Het examen duurt een goede 3 uur en heeft drie onderdelen:
Deel A: luisteren en schrijven.
Deel B: lezen en schrijven.
Deel C: spreken en luisteren in een gesprek.

De examinator (ikzelf) neemt het A- en B-deel klassikaal af. In het C-deel voert de examinator een individueel gesprek met iedere kandidaat. Dat gesprek wordt opgenomen en samen met deel A en B ter correctie naar Vlaanderen gestuurd.
 
Meer informatie over het certificaat vindt u op http://cnavt.org/.
 
Aangezien in onze eigen lessen Nederlands alles al gericht is op taal- en cultuurverwerving, worden de leerlingen niet specifiek voorbereid op het certificaat. Wel staat het de leerlingen vrij proefexamens te maken; die staan vrij ter beschikking op de CNaVT-site, met het bijbehorende correctiemodel.
Registratie en inschrijving:
– Eerst moeten kandidaten via de CNaVT-website naar de Administratieve Module om zich daar te registrerenhttp://cnavt.org/inschrijven. Ze kunnen die module ook rechtstreeks bereiken via deze link: https://taalunie.enetassess.com/EBM/Login.aspx. Bij de registratie (en inschrijving) kunnen kandidaten een beroep doen op de handleidingen en instructiefilmpjes op: http://cnavt.org/faq-kandidaten.
– De kandidaat laat me weten dat de registratie gelukt is door een mailtje te sturen naar: albrechtlaur@yahoo.com.
– Na de registratie koppel ik de kandidaat aan de instelling waar het CNaVT wordt afgenomen: Afdeling Nederlands Lycée Internationale de Ferney-Voltaire.
– Zodra die koppeling gebeurd is, krijg de kandidaat van mij bericht en kan zij of hij zich inschrijven.
De deadline voor de inschrijvingen is 31 maart 2019.
 
Met vriendelijke groeten
 
Albrecht Laureyns

HAIKUPRIJS 2018-2019

Zoals elk jaar heeft op dichterlijk aansturen van Foppe Venema elke leerling van het collège en lycée deelgenomen aan de Grote Haiku Prijsvraag. De leerlingen en leerkrachten beoordeelden de inzendingen. U vindt de top 10 hieronder. Felicitaties aan alle deelnemers en winnaars!

Eerste prijs:                                                              Gedeelde tweede prijs:

De dood is dichtbij                                                   De tijd staat nooit stil

Jaren gaan vluchtig voorbij                                     Klokken tikken, aarde draait

Geniet en wees blij                                                   Mijn trein is te laat

Victoria Borburgh (3e)                                            Luka Weiss (6ème)                           

 

Gedeelde tweede prijs:                                            Derde prijs:

Kwijt weg de ben Ik                                                 De tijd gaat voorbij

ben nu ik waar niet weet ik                                     Snel, langzaam je weet het niet

leven en zin In                                                          Toch voel ik me vrij

Johannes Borburgh (T)                                            Luuk Nas (3e)

 

Vierde plaats:                                                           Vijfde plaats:

Ik droom van vrijheid                                              Vochtige ogen

Gelijkheid en broederschap                                   een traan rolt over mijn wang

Maar dat blijft een droom                                       een steek in mijn hart

Solène van der Schot (3e)                                         Esther van Hasselt (4e)

 

Gedeelde zesde plaats:                                            Gedeelde zesde plaats:

Geld, macht en succes,                                             De wijzers staan stil

draait daar heel dit leven om?                                En het horloge zit vast

Ja gelukkig wel!                                                        Een gat in de dag

Stan Jans (2e)                                                            Jasper Baeyens (1e)

 

Zevende plaats:                                                         Achtste plaats:

Nu ben ik heel blij                                                    De winter is koud

Morgen ben ik verdrietig                                         Maar onder de harde korst

Het leven gaat door                                                 Komt hij weer, lente

Neona Sinke (5e)                                                      Fintan Byrne (5e)     

 

Negende plaats:                                                        Gedeelde tiende plaats:

Ik vind kerstmis leuk                                               De blauwe hemel

Met mijn grote lieve zus                                           Heeft sterren aangetrokken,

We krijgen pakjes                                                    Zijn bruid is de maan

Louka Hoogenraad (6e)                                           Judith Lieffering (5e)

 

Gedeelde tiende plaats:

Het staat in de krant

De aarde is ziek vandaag

De aarde heeft koorts

Isabel Kos (2e)