Alle berichten van Albrecht Laureyns

VACATURE LEERKRACHT HISTOIRE/GEO

De Nederlandstalige sectie van het Collège & Lycée International te Ferney-Voltaire (vereniging ALN-VNT) heeft een vacature te vervullen in het voorgezet onderwijs per 1 september 2020. Het betreft een totaal van 6 uur onderwijs in het vak Histoire-Géo (Aardrijkskunde en Geschiedenis), in het Nederlands, op onderbouw-niveau (collège, 6e /5e /4e in het Franse schoolsysteem). Deze uren kunnen eventueel door twee leerkrachten worden ingevuld. De leslocatie bevindt zich op het Collège & Lycée International (CSI) te Ferney-Voltaire, Frankrijk. De inroostering van de uren wordt door de directie van het CSI gedaan aan het begin van het schooljaar.

ALGEMENE INFORMATIE

Het Nederlandstalige onderwijs in Ferney-Voltaire wordt al bijna dertig jaar georganiseerd door de Association pour la Langue Néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal (ALN/VNT). Het onderwijs is geïntegreerd in het Franse publieke onderwijs in de regio en is gericht op kinderen van 3 t/m 18 jaar. Onze afdeling heeft momenteel een honderdtal Nederlandse en Vlaamse leerlingen. De klassen in het middelbaar onderwijs bestaan uit 5 à 10 leerlingen. De kleinschaligheid en sfeer van de sectie zorgen ervoor dat leerlingen zich snel thuis voelen, wat ertoe bijdraagt dat zij het leuk vinden om naar school te gaan. Een prettige sfeer en een goede band met kundige leerkrachten is voor de vereniging daarom een prioriteit. Het team van leerkrachten (kleuter-, primair en secundair onderwijs) bestaat momenteel uit 7 Nederlandse en Vlaamse leerkrachten, werkzaam in FerneyVoltaire.

TAKEN Hoofdtaak: het voorbereiden en verzorgen van de lessen Aardrijkskunde en Geschiedenis in het Nederlands als deel van het vak Histoire-Géo, zoals gegeven aan het Collège & Lycée International te Ferney-Voltaire. Hierin wordt inhoudelijk het programma van de Franse Éducation Nationale gevolgd.

Dit met inbegrip van:

• het regelmatig afnemen van toetsen en het leerlingvolgsysteem bijhouden; • zorg dragen dat het onderwijs voldoet aan de eisen van de Nederlandse, Vlaamse en Franse onderwijsinspecties;

• verantwoordelijkheid voor de extra pedagogische ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben om tot goed leren te komen;

• actieve deelname aan samenwerking met andere leerkrachten van onze sectie en het collège, inclusief het deelnemen aan de vergaderingen en eventuele schoolreizen; • contact onderhouden met ouders door middel van ouderavonden;

• contact onderhouden met het bestuur, inclusief het bijwonen van gezamenlijke vergaderingen met het bestuur, die 3 keer per jaar plaatsvinden; VACATURE part-time leerkracht(en) secundair NTC-onderwijs Aardrijkskunde en Geschiedenis 6 uur per week Ferney-Voltaire, Frankrijk

• zich op de hoogte houden van onderwijsvernieuwingen, inclusief regelmatige bijscholing;

• Waar gevraagd door de coördinator of het bestuur een bijdrage leveren aan het opstellen van een schoolplan en schoolgids en mogelijk andere taken .

PROFIEL We zoeken een enthousiaste, bevoegde en zelfstandige leerkracht met een flexibele instelling. Functie-eisen:

• aantoonbare onderwijservaring en een onderwijsbevoegdheid

• opleiding in Geschiedenis of Aardrijkskunde; indien niet in bezit van de juiste bevoegdheid of vrijstelling, dan is een bereidheid tot bijscholing een vereiste

• vloeiend in de Nederlandse taal in woord en geschrift; Van de kandidaten wordt verwacht dat zij: • passie uitstralen voor het vak en erop gericht zijn om het leren van de leerlingen te ontwikkelen;

• met hoge mate zelfstandig functioneren en optimaal kunnen samenwerken met de collega’s en vrijwilligers van de school;

• vernieuwing kunnen brengen en bereid zijn om een passend onderwijsaanbod te creëren;

• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden hebben;

• kennis van Frans en/of Engels hebben;

• een actieve bijdrage leveren aan een aantal sociale en culturele activiteiten die in het schooljaar plaatsvinden.

AANBOD De ALN/VNT biedt goede arbeidsvoorwaarden in een inspirerende internationale werkomgeving, evenals: • een jaarcontract voor de duur van het eerste schooljaar (in het Frans een “Contrat à Durée Déterminé” of CDD genoemd), met de intentie deze daarna om te zetten in een vast contract (een Contrat à Durée Indéterminé of CDI); • mogelijkheden tot deelname aan bijscholingscursussen van o.a. de Stichting NOB of andere reguliere bijscholingen in het Vlaamse, Nederlandse en/of Franse onderwijscircuit; • goed gestructureerde en goed uitgeruste Nederlandse sectie met een actief bestuur; • de mogelijkheid om zelfstandig te functioneren als leerkracht met veel ruimte voor eigen inbreng; • goede marktconforme salariëring volgens de Vlaamse weddeschalen onderwijs (301 leraar-regent) • een fijn team van leerkrachten, bestuursleden, ouders en leerlingen!

SOLLICITATIEPROCEDURE Sollicitatiebrieven inclusief CV en referenties kunnen worden gericht aan de voorzitter van de ALN/VNT, Mevrouw Ann Van Lysebetten per email: ann.van.lysebetten@alnvnt.com In geval uw CV wordt geselecteerd, nodigen wij u uit voor een gesprek (eventueel via Skype). Een tweede ronde kan bestaan uit verdere gesprekken en een proefles. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, ann.van.lysebetten@alnvnt.com. Informatie over de school kunt u vinden op https://www.alnvnt.com

Sluitingsdatum van de vacature: 15 maart 2020.

HAIKUWEDSTRIJD 2020

DE HAIKUWEDSTRIJD
(DOOR FOPPE OP TOUW GEZET)
HEEFT EEN TOP TWINTIG:

Eerste prijs:
Achter de tranen
Een onverbroken glimlach
Een teken van hoop
Manuel de Schoutheete de Tervarent

Tweede prijs:
een touw om zijn nek
een brief op zijn nachtkastje
“het was maar een grap”
Miriam Lieffering

Gedeelde derde prijs:
Geef zeker nooit op
Beleef je dromen tot top
Lach, geniet non-stop
Victoria Borburgh

Eén vraag: wie ben ik?
Gewoon een simpele vraag
Maar ik weet het niet
Belis Donszelmann (T)

Vierde plaats:
Hoe noem je dikke
Hamsters in het hemelruim?
Hamsteroïden
Stan Jans (1ère)

Vijfde plaats:
De wind in mijn haar
En de zon in mijn ogen
Met jou sta ik klaar
Asli Donszelmann (3ème)

Zesde plaats:
Leven is niet zwaar
Uberhaupt niet authentiek
Lees niet verticaal

Ogen heeft ze groen
Als een bos dat naar mij staart.
Wat moet ik nou doen?
Viktor Weiss

Zevende plaats:
Een land staat in brand
En koala’s creperen
Steenkool, anyone?
Solène van der Schot

Achtste plaats:
Dit is een haiku
Dit is nog steeds een haiku
Dit is het einde
Annemiek Werkhoven

Negende plaats:
Dood klopt aan de deur,
maar het is bijna zomer.
Ik surf op mijn hoop.
Orla Byrne (6ème)

Tiende plaats:
Het leven is kort.
Je moet ervan genieten.
Maak je dromen waar.
Nils Laval (5ème)

Elfde plaats:
Op een oorlogsdag
staat de den in vuur en vlam
Het lijkt op kerstmis
Joachim Weiss

Twaalfde plaats:
Regen, water, nat.
Druppels vallen van de boom.
Sluier van verdriet.
Jasper Baeijens

Gedeelde dertiende plaats:
Vandaag ben ik blij
Morgen zal ik dat ook zijn.
Ik ben dat altijd
Sofie Tuning

Mijn planeet heeft koorts
Dus blijft ze in bed vandaag
Wordt zij weer beter?
Merlijn van der Schot

De deur gaat open,
binnen wordt het opeens koud.
Mijn pa is weer thuis.
Raphaël Risseeuw

Veertiende plaats:
Ik hou van de zee,
maar waar is de Titanic,
de prins der schepen?
Luka Weiss

Vijftiende plaats:
Waarom leven we?
Uiteindelijk gaan we dood,
Net als de natuur.
Luuk Nas

Zestiende plaats:
Elke seconde
zonder je aanwezigheid
is verloren tijd
Chiara Hutubessy

Zeventiende plaats:
Ik heb een mooie
haiku bedacht, het is vast
niet wat je verwacht
Neona Sinke (4ème)

Achttiende plaats:
Hey everybody
I speak Dutch, French and English
Dag, Au revoir, Bye
Anna Imbert

Gedeelde negentiende plaats:
De wolken verven
met hulp van de gele zon
de hemel mooi blauw.
Judith Lieffering

De zee weerspiegelt
een kleur van herinnering
met zonsondergang
Niels Serres-Vaes

Gedeelde twintigste plaats:
Even is het stil.
Nu hoor ik helemaal niks.
Dan gaat de wekker.
Sanne van Hasselt

Blaadjes dwarrelen
door de lucht en de herfstwind
hier wappert mijn sjaal
Alexander Boll

AFSCHEIDSLIED TANGA

LIET FOAR TANGA door Foppe Venema

Wat bisto leaflik,                                                        

rizende simmermoarn!                                                    

De warb’re Tanga                                                           

laket ús oan.                                                                    

’t Hoantsje kraait kûkelû!                                                         

’t doke ropt rûkûkû!                                                        

lykas ús Tanga                                                                

fleurich fan toan.                                                             

Ree stiet hja hieltyd                                                         

om in soad wurk te dwaan.                                                

Oerlizze kin hja,                                                              

nimme en jaan.                                                                   

Harkje kin hja ek goed,                                                   

Tanga hat tsjoch-op-bloed.                                              

Elts docht syn sechje,                                                      

kriget rom baan.                                                                

Teambuildzje wol hja                                                      

as it mar efkes kin,                                                          

op sneintemiddei                                                             

mei poerbêst sin.                                                             

Elts slacht syn plank oan smots,                                                

wurdt yn it wetter rots                                                     

en dat fielt dochs wol                                                      

as nij begjin.                                                                      

Wy sill’ dy misse,                                                           

bist skerp mar gjin haaibaai,                                            

fûnst yn ’e Jura                                                               

ek dyn ljipaai.                                                                   

Nijsflitsen rattelen,                                                                    

berntsjes dy’t skatteren.                                                   

Hooplik fynst yn Surch                                                   

ek goed dyn draai!                                                           

Vertaling:

Wat ben je lieflijk,

rijzende zomerdag!

De lieflijke Tanga

Schenkt ons haar lach

Haantje kraait kukeluku!

Duifje roept roekoekoe!

Net als onze Tanga

vrolijk aan de slag

Altijd staat zij klaar

om extra werk te doen.

Overleggen kan ze

als de beste, nemen en geven

Luisteren kan ze ook goed.

Tanga heeft kiabloed.

Eenieder doet zijn verhaal,

krijgt ruim baan.

Zodra de kans zich voordoet

wil ze teambuilden,

op zondagmiddag

met opperbest humeur.

Iedereen slaat z’n plank aan moes,

wordt in het water rots

en dat voelt toch wel

als een nieuw begin.

We zullen je missen,

scherp en charmant

en je vond in de Jura

je kievitsei (je geluk)

Nieuwsflitsen die ratelden,

kinderen die schaterden.

Hopelijk vind je in Zürisch

ook goed je draai.

AFSCHEIDSGEDICHTEN TERMINALE JUNI 2019

EMMA

In het begin had Emma het niet zo op leraren staan. 

Ze nam een verdedigende houding aan. 

Onderwijs zag zij als bedreiging voor de vrijheid van de ziel.

Later bedacht zij dat er met leraren, ook met die rare,

misschien toch wel wat te onderhandelen viel. 

 Vooral op het lycée is zij doorgegroeid

en uiteindelijk helemaal opengebloeid. 

Ook MUN heeft daar goed aan gedaan.

Om haar mening te ventileren

begon ze plots hevig te beargumenteren.

Waarover maakte op zich niet veel uit,

het moest gewoon vaak en langdurig en luid. 

Tegen Albrecht en Foppe stelde zij zich niet langer vijandig op

en steeds vaker kregen zij van haar te horen: ‘Helemaal TOP!’

FELIX

Met Felix is er nooit geen gezeur, 

want hij heeft een opgewekt humeur. 

Op een eigengemaakte fiets rijdt hij de parking rond

met een grote glimlach om de mond. 

Jammer alleen dat er geen rem op zat

en dat iemand zijn auto dubbel geparkeerd had. 

Hoe dan ook, Felix is een vent met veel talent. 

Hij is niet alleen muzikaal maar ook sportief

en voor zijn klasgenoten altijd erg lief. 

Zo gebruikte hij vaak het tussenuur

om de rug te masseren van Arthur. 

Verder houdt Felix veel van de natuur. 

’s Zomers gaat hij zingend de Alpenpaden op 

zo kennen wij hem, op weg naar de bergTOP!

 JOHANNES

Vooral op het collège maakte Johannes zich sterk 

voor een goed functionerend computernetwerk. 

In de kantine at hij vliegensvlug

en rende dan naar onze lokalen terug.

Op de computer speelde hij dan een spel 

dat plaatsvond in een mijnenveld

en niet geheel verliep zonder geweld.

Ook op youtubefilmpjes was hij erg gesteld. 

Felix was er meestal ook bij aanwezig

en ze deden net of waren ze druk met hun huiswerk bezig. 

Wij besloten toen de toegang tot onze lokalen te beperken, 

alleen lycéeleerlingen mochten er nog komen werken. 

Op het lycée – ja, het is heus –

werd Johannes plotseling erg serieus. 

Zijn resultaten stelden niet langer teleur,

want hij dacht aan een carrière als ingenieur. 

Hij werd de ideale leerling 

en wist alles over Deng Xiaoping en Xi Jinping.

Gewapend met een rood boekje 

werd hij een Maoïst in de dop,

een kenner van communistische agitprop.

 tot vreugde van allen, de leraar voorop,

en uiteraard ook van de Chinese partijTOP!

ARTHUR

Arthur kwam de gelederen later versterken

en had in het begin heel wat te verwerken. 

In de les deed hij namelijk erg zijn best

en dat werd maar moeilijk geaccepteerd door de rest.

Sarcasme viel hem ten deel als hij zijn huiswerk had gemaakt, 

maar dat heeft zijn naarstigheid nimmer gestaakt. 

Steeds meer was hij in zijn sas

en vaak zat hij met toptienvriendinnen in de klas. 

Zijn liefdesconcurrenten ten detrimente

vielen de meiden bij bosjes voor zijn vele talenten:

zijn klarinetspel, zijn zwier, op zijn tijd een intelligente mop

en zélfs interesse voor hiphop 

dat vinden de meiden natuurlijk totaal tipTOP. 

LORAN

Met het rinkelen van de bel aan het einde van het uur

was het met vaart en vuur

en de liefde in het verschiet

dat Loran de klas verliet. 

Wij zagen dan nog net hoe hij in de gang

een vriendin van hem in een houdgreep nam. 

Loran is namelijk een rugbyman

waar je beter mee uitkijken kan. 

Terwijl anderen zich volledig overgaven aan de puberteit

bleef Loran een rots van standvastigheid. 

Als hij filosoof zou zijn, dan vast een stoïcijn.

Hij had er geen zin in om in het rond te springen 

en kinderachtige liedjes mee te zingen. 

Hij had zelfs geen beetje last

van weer eens een belgenmop,

een gast van stavast,

ja, dat is Loran op-en-TOP