Missie & Visie

De ALN/VNT verzorgt NTC-onderwijs. Het is onze taak de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur te ondersteunen binnen de totale opvoeding van het kind. De ALN/VNT heeft haar missie en visie aldus geformuleerd:

Missie

Het kerndoel van het NTC-onderwijs is het bieden van onderwijs in de Nederlandse taal om moedertaalniveau te behouden of te verwerven en de leerlingen voor te bereiden tot het behalen van een einddiploma middelbare school dat toegang biedt tot hoogwaardige vervolgopleidingen. Het NTC-onderwijs heeft als taak de Nederlandse taal een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind. In het bijzonder betekent dit dat het de Nederlandse taal en cultuur aanbiedt en tevens een bijdrage levert aan het aanvaarden van de cultuur van de ander (zoals de lokale cultuur).

Visie

Behoud en verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in de Nederlandse taal en Nederlandse/Vlaamse cultuur voor kinderen (van peuter tot voortgezet onderwijs); onderwijs dat wordt gegeven door een gemotiveerd professioneel team, in een veilige omgeving, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de individuele behoeften van de leerling. Het onderwijsteam wordt ondersteund door een bestuur dat openstaat voor vernieuwing, streeft naar een transparante, open structuur waarbij bevoegdheden en taken duidelijk zijn gedefinieerd. Het bevorderen van effectieve communicatie staat centraal in de samenwerkingsverbanden van het onderwijsteam, het bestuur, de ouders, de andere nationale secties, de NTC-zusterscholen en de officiële instanties in Nederland, Vlaanderen en Frankrijk.

De missie en visie en de concrete manier waarop deze wordt vormgegeven staan uitgebreid beschreven in de jaarlijkse schoolgids en het vierjarige schoolplan

Hier vindt u de schoolgids voor het schooljaar 2023-2024: