Klachtenprocedure

Er geldt een klachtenprocedure die is opgesteld om een leidraad te bieden in geval van klachten binnen de vereniging. Deze kunnen zich o.a. voordoen tussen ouders en leerkracht; leerling en leerkracht; leerkracht en bestuur; ouders en bestuur. De klachtenprocedure vindt u hier.