Contributies

Bron van inkomsten

De oudercontributie is een onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging. De hoogte van de contributie wordt, op voorstel van het bestuur, ieder najaar vastgesteld door de ledenvergadering.

De Nederlandstalige sectie maakt deel uit van het Frans openbaar onderwijs en wil toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht draagkracht. Als de contributies hoger zijn dan u redelijkerwijs kunt betalen, moet dat geen belemmering zijn. Neemt u contact op met de penningmeester om een passende regeling te treffen.

Werkgeversvergoeding

In de regio van Genève is het niet ongebruikelijk dat de werkgever een groot deel van de onderwijskosten vergoedt. De oudercontributie is daarom zo gestructureerd dat de eigen bijdrage van alle ouders gelijk is. Ouders die een deel van de onderwijskosten op de werkgever kunnen verhalen, verplichten zich om dit aan de administratie van de ALN/VNT door te geven.

Contributie 2023-2024

Indien de werkgever geen schoolgeld vergoedt:
– Primair onderwijs: € 940
– Voortgezet onderwijs: €1500

Indien de werkgever schoolgeld vergoedt (*):
– Primair onderwijs: € 3760
– Voortgezet onderwijs: € 6000

(*) doorgaans tussen 75% en 100%. Om de eigen bijdrage voor iedereen redelijk te houden is het belangrijk dat de ouders navraag doen bij de werkgever of die het schoolgeld al dan niet vergoedt en vanaf welke leeftijd. Het uitgangspunt is dat alle ouders uit eigen zak dezelfde bijdrage betalen per kind.

Vanaf het derde kind is er dit schooljaar een korting van 25%.

De Nederlandstalige sectie organiseert regelmatig schoolreizen. Hiervoor wordt een bijkomende financiële bijdrage van de ouders gevraagd.

Verzekering

Onze school heeft een verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid. De leerlingen van het peuter-, kleuter- , en basisonderwijs moeten door de ouders naar de school gebracht en afgehaald worden; deze kinderen zijn dus voortdurend onder toezicht. De Nederlandse lessen voor de leerlingen Voortgezet Onderwijs volgen de officiële uren van de CSI. De leerlingen bevinden zich in de faciliteiten van deze school en courante verzekering is dus geldig.