Klassen

De Vereniging Nederlandse Taal hanteert voor de aanduiding van klassen, de Franse klasnaam. Dit kan nog wel eens voor verwarring zorgen. Hieronder vindt u een overzicht van onze klassen met de naam voor het Vlaamse en Nederlandse equivalent.

Als uw kind in Zwitserland naar school gaat, vragen we u contact op te nemen met het secretariaat secretariaat@alnvnt.com zodat we in overleg met de leerkracht kunnen bekijken in welke klas uw kind kan worden ingeschreven.

FrankrijkNederlandVlaanderen
Ecole MaternelleKleuteronderwijs
Moyenne Section (MS)Groep 12de kleuterklas
Grande Section (GS)Groep 23de kleuterklas
Ecole PrimaireBasisonderwijs
CPGroep 31ste leerjaar
CE1Groep 42de leerjaar
CE2Groep 53de leerjaar
CM1Groep 64de leerjaar
CM2Groep 75de leerjaar
Collège
6ièmeGroep 86de leerjaar
Middelbare school onderbouw
5ièmeBrugklas–VMBO–HAVO–VWO1ste leerjaar middelbaar
4ième2 VMBO– HAVO– VWO2de leerjaar middelbaar
3ième3 VMBO-HAVO-VWO3de jaar ASO
LycéeMiddelbare school bovenbouw
2nde4 VWO4de jaar ASO
1ière5 VWO5de jaar ASO
Terminale6 VWO6de jaar ASO