Kleuteronderwijs

KLEUTERONDERWIJS

Er zijn twee kleutergroepen op woensdagmiddag.

Inhoud van het onderwijs

Bij deze groep is het de bedoeling dat de kinderen, tegen de tijd dat ze zes jaar zijn, voldoende spreekvaardigheid en klankherkenning hebben om goed te starten met het lezen en schrijven in het Nederlands. We hebben een groep voor de oudste kleuters en een voor de jongste kleuters. Elke groep wordt geleid door één leerkracht.

Binnen het peuter- en kleuteronderwijs ligt de nadruk op spreekvaardigheid en woordenschat. Deze doelen kunnen alleen worden verwezenlijkt als de kleuters zich op hun gemak voelen. Specifieke taken richten zich voornamelijk op een goede klankherkenning (zoals herkenning in een woord van de begin- , midden-, en eindklanken, bijv. via rijm); letterherkenning (zowel individuele letters, als onderscheid tussen bijv. ‘a’ en ‘aa’). Alle kinderen krijgen wekelijks een boek mee uit een ruime en groeiende kleuterbibliotheek. Tijdens een korte pauze krijgen de kinderen iets te drinken met een kleine versnapering.

Ouders van de peuters en kleuters kunnen wekelijks terecht met eventuele vragen bij de leerkrachten, aan het einde van de les. Een schriftelijke evaluatie (rapportje) van uw kind wordt u per mail aan het einde van het schooljaar toegestuurd. In de kleuterklassen vindt een gesprek tussen ouders en leerkracht aan het einde van het jaar plaats.

Organisatie

Lesdagen: Woensdagmiddag van 13u30 tot 16u30
Locatie : lokaal tegenover de Mairie van Ferney Voltaire
Leerkracht: Ageeth van Leersum
Inschrijving: via het inschrijfformulier op de website.

Voor verdere informatie, zie: