Nederlandstalig onderwijs in Frankrijk!

Nederlandstalig onderwijs in Frankrijk!

Onze afdeling maakt deel uit van een internationale school, het zogenaamde ‘Cité Scolaire Internationale de Ferney-Voltaire’. Onze school bevindt zich in Frankrijk in de buurt van Genève.

Leerlingen van 4 t/m 18 jaar kunnen er Nederlands, Aardrijkskunde en Geschiedenis op moedertaalniveau volgen. De vakken zijn ingebed in het Franse curriculum.

Kleuterles vindt plaat op woensdagmiddag; primair onderwijs elke dinsdagmiddag voor leerlingen van groep 3, 4 en 5 en elke vrijdagmiddag voor groep 6 en 7. Voortgezet onderwijs is een onderdeel van het Franse schoolrooster.

Meer informatie vindt u op onze website (www.alnvnt.com). De inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 zijn geopend, wij horen graag van u!