Aanvullende voorwaarden inschrijving kleuters

Financiële aspecten van de inschrijfprocedure voor kleuters

Voor de kleutergroepen wordt aan de hand van het totale aantal inschrijvingen elk jaar in juni bekeken hoe de groepen worden ingedeeld tezamen met het effect op het aantal lesuren en de benodigde leerkrachten.

Om dit in goede banen te leiden wordt ouders gevraagd om (na inschrijving op de website) een aanbetaling te doen van € 250.- . Ouders krijgen een inschrijvingsbevestiging per email, tesamen met een rekening die binnen
14 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. Zonder de aanbetaling is de inschrijving niet definitief.

De aanbetaling is gelijk voor iedereen en wordt verrekend met de eind rekening van de lesgelden. De definitieve lesgelden worden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering in november.

Wanneer de ouders de aanbetaling hebben voldaan en een bevestiging hebben gekregen dat hun kind een plaats heeft, is de inschrijving definitief en behoud de vereniging de aanbetaling. Terugbetaling van de aanbetaling is dan helaas niet meer mogelijk. De penningmeester is de contactpersoon voor de financiële kant van de aanmeldingsprocedure. U kunt bij vragen met hem/haar contact op nemen.

Ter herinnering :

Voor de kleutergroepen wordt aan de hand van het totale aantal inschrijvingen in juni bekeken hoe de groepen worden ingedeeld. Ouders ontvangen eind juni bericht of hun kind een plaats heeft bij de kleuters. Voorrang wordt (in deze volgorde) gegeven aan: 
1) Kinderen uit Frankrijk,
2) Kinderen die reeds het vorige jaar op school zaten,
3) Kinderen die een broertje of zusje hebben dat reeds op school zit,
4) Kinderen uit Zwitserland. 
Kleuters kunnen worden toegelaten vanaf hun vierde jaar.