VACATURE ONDERWIJSASSISTENT

De kleutersectie van het Nederlandse taalonderwijs in Ferney-Voltaire en omgeving (vereniging ALN-VNT, Taaltuin Voltaire) is op zoek naar één onderwijsassistent voor dit lopende schooljaar, met een mogelijke start vanaf 10 januari 2024. Het betreft het assisteren, in samenwerking met de leerkracht, van het peuter- en kleuteronderwijs in groep één en twee, het equivalent van de ‘moyenne’ en ‘grande section’ van de reguliere Franse dagschool.


Voor het lopende schooljaar zijn 3.5 lesuren op woensdagmiddag vacant. Er bestaan verdere doorgroeimogelijkheden, en de vereniging stimuleert het volgen van cursussen voor extra bijscholing.


De leslocatie bevindt zich in Ferney-Voltaire, Frankrijk

ALGEMENE INFORMATIE
Het Nederlandstalige onderwijs in Ferney-Voltaire wordt al bijna dertig jaar georganiseerd door de Association pour la Langue Néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal (ALN/VNT; Taaltuin Voltaire).

Het onderwijs is geïntegreerd in het Franse publieke onderwijs in de regio en is gericht op kinderen van drie t/m 18 jaar. Onze school telt in totaal zo’n 70 leerlingen. De klassen in het basisonderwijs bestaan gemiddeld uit 5 à 10 leerlingen. De kleinschaligheid en sfeer op school zorgen ervoor dat leerlingen zich snel thuis voelen, wat bijdraagt aan het plezier in schoolgaan. Het uitgangspunt van de vereniging is dan ook dat een prettige sfeer en een goede band met kundige leerkrachten motiverend werkt. Het team van leerkrachten kleuter-, primair- en secundair onderwijs bestaat momenteel uit 7 Nederlandse en Vlaamse leerkrachten, werkzaam in Ferney-Voltaire.

VACATURE

part-time Onderwijsassistent NTC-school Ferney-Voltaire, Frankrijk


TAKEN

Assisteren van onze leerkracht gedurende de Nederlandse taallessen op de woensdagmiddag, inclusief:

 • Ontvangst van de kinderen voor de les en begeleiding van de kinderen naar hun ouders aan het einde van de les;
 • Assisteren van de leerkracht tijdens de lessen, deels in samenwerking met de leerkracht en deels zelfstandig met een groepje leerlingen;
 • Verantwoordelijkheid voor de extra pedagogische ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben om goed te kunnen leren;
 • Actieve deelname aan samenwerking met andere leerkrachten in de afdeling, inclusief het bijwonen van vergaderingen en eventuele schoolreizen;
 • Onderhouden van contact met ouders, evenals door middel van reguliere ouderbesprekingen;
 • Onderhouden van contact met het bestuur, inclusief het bijwonen van gezamenlijke vergaderingen met het bestuur, die 2 à 3 keer per jaar plaatsvinden;
 • Op de hoogte blijven van onderwijsvernieuwingen, inclusief regelmatige bijscholing.

PROFIEL

We zoeken een enthousiaste, meerderjarige assistent met een flexibele instelling en interesse in de ontwikkeling van kinderen en die zelfstandig kan werken indien nodig.

Functieprofiel:

 • Aantoonbare onderwijservaring is gewenst maar niet noodzakelijk.
 • Aantoonbare affiniteit met kleuters of kleine kinderen in ontwikkeling is essentieel.
 • Vloeiend in het Nederlands en/of Vlaams, zowel in woord als geschrift.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • Passie uitstralen voor het vak en gericht zijn op de ontwikkeling van de leerlingen;
 • Zelfstandig kunnen functioneren en optimaal kunnen samenwerken met collega’s en vrijwilligers van de school;
 • Vernieuwing kunnen brengen en bereid zijn om een passend onderwijsaanbod te creëren;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden hebben;
 • Meerderjarig zijn;
 • Minstens passieve kennis van de Franse en/of Engelse taal bezitten;
 • In het schooljaar vinden een aantal sociale en culturele activiteiten plaats. Van de leerkracht en assistent wordt verwacht dat ze hieraan een actieve bijdrage leveren en/of de activiteiten bijwonen.

AANBOD


ALN/VNT biedt de volgende goede arbeidsvoorwaarden in een inspirerende werkomgeving:

 • Jaarcontract (een in het Frans zogenaamd CDD), met de intentie deze na het eerste schooljaar om te zetten tot een vast contract (een CDI);
 • Mogelijkheid tot deelname aan bijscholingscursussen van o.a. de Stichting NOB of reguliere bijscholingen in het Vlaamse, Nederlandse en/of Franse onderwijscircuit;
 • Goed gestructureerde en uitgeruste Nederlandse taalvereniging;
 • Zelfstandig functioneren met ruimte voor eigen inbreng;
 • Goede marktconforme salariëring volgens de Franse of Vlaamse onderwijs loonschalen en volgens aantoonbare relevante diploma’s en anciënniteit;
 • Een fijn team van leerkrachten, bestuursleden, ouders en leerlingen! We hechten belang aan een team met een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende linguïstische achtergronden van het Nederlands taalgebied. Bij gelijke geschiktheid kan dit element de doorslag geven.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Sollicitatiebrieven inclusief CV en referenties kunnen worden gericht aan de Voorzitter ALN/VNT, Alex Verhagen, per e-mail: alex.verhagen@alnvnt.com. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes. De eerste ronde bestaat uit een gesprek, mogelijk via een online platform, en de tweede ronde bestaat uit verdere persoonlijke gesprekken en een mogelijke proefles. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Hermans of Alex Verhagen,
tim.hermans@alnvnt.com, alex.verhagen@alnvnt.com of hr@alnvnt.com.

Informatie over de school kunt u vinden op de schoolwebsite.

Sluitingsdatum van de vacature: 20 december 2023.

De kandidaat kan ten vroegste starten op 10 januari 2024.