NIEUWSBRIEF MAART 2024

Van de voorzitter
Hallo allemaal! Vind hier mijn eerste voorwoord als nieuwe voorzitter. Het nieuwe jaar is al vol op gang en is het inmiddels een beetje laat om een goed jaar te wensen, maar ik doe het toch… Dat jullie het allen wel en gezond doorkomen!Het sinterklaasfeest is alweer lang achter de rug en was een groot succes. En er staan nog andere spannende activiteiten op de agenda zoals het uitstapje naar Lausanne in maart en het bezoek van Benno Barnard tijdens de literaire avond in mei. En natuurlijk, zoals elk jaar, de barbecue eind juni. Dit jaar krijgt deze een bijzondere draai, omdat het 50 jaar bestaan van de Nederlandse lessen in Ferney zal worden gevierd. Ook zal het op een zaterdag plaatsvinden in plaats van de gebruikelijke vrijdagavond. Reserveer dus alvast de 29e juni.Carin Metselaar is vanaf de eerste les van het jaar begonnen als de nieuwe klas assistent bij de kleuters, we heten haar van harte welkom! En een grote dank aan Danielle Paijmans voor al haar jaren dienst, alle beste voor haar nieuwe uitdagingen.Veel leesplezier en tot binnenkort!Met vriendelijke groet, Alex Verhagen.
Voor je agenda:Week van de Talen: ma 18 – vr 23 maart
Uitstapje Collège naar Lausanne: do 28 maart
Entreetoets groep 7: vr 5 april
Voorjaarsvakantie: za 13 – ma 29 april
Tevredenheidsenquete: voorjaar 2024
Bezoek Benno Barnard: do 16 en vr 17 mei 2024
Knutselmiddag: za 25 mei
BBQ en Lustrumviering: za 29 juni
Afgelopen SinterklaasfeestSinterklaas Donuts - JJ DonutsSinterklaas kwam afgelopen jaar terecht in Sprookjesland. Zijn Grote Boek was verdwenen, maar na een aantal vervulde opdrachten kon het gelukkig weer tevoorschijn komen. Het Sinterklaasfeest was gered!Er was een grote opkomst en we genoten van een gezellig en gemoedelijk familiefeest. De leerlingen overtroffen zichzelf ook dit jaar weer met muziek, dans en toneelspel. Dit jaar zal het feest plaatsvinden op zondag 24 november 2024.
Nieuws van de kleutergroep:

In november en december beleefden onze kleuters een magische tijd van heksen, tovenaars, sinterklaas en kerst. Juf Bernadette kwam een paar keer sinterklaasliedjes zingen bij ons haardvuur en onze kleuters dansten als lieve heksjes rond de ketel bij het sinterklaasfeest met hun zelfgemaakte toverstafjes. 

In januari en februari werkten we aan het thema Noord- en Zuidpool. De kleuters leerden over de ijsbeer, de pinguïn, de walrus en de Inuit.Tijdens de laatste les van 2023 namen we afscheid van Danielle. De kleuters verrasten haar met een mooi schort en een dikke knuffel.  Wij bedanken Danielle voor vijf mooie jaren bij de kleuters.

De eerste les na de kerstvakantie maakten onze kleuters kennis met Carin. Carin is een oude bekende van onze school. Haar kinderen hebben bij ons Nederlandse les gevolgd en zij heeft jaren gewerkt als assistent in onze klassen van het basisonderwijs. Zij heeft het hart van onze kleuters al gestolen! Een warm welkom voor Carin die zich in deze nieuwsbrief aan u voorstelt.
Nieuws van Primair Onderwijs:

Op 6 februari vond er een ouderavond plaats voor Primair Onderwijs. Met een persoonlijk gesprek hebben de leerkrachten de vorderingen en competenties van elke leerlingen besproken.

Op 5 april aanstaande vindt voor de leerlingen van groep 7 (CM2), die komend jaar starten in de Nederlandse sectie op het Collège, een entreetoets plaats. Een voldoende resultaat geeft toegang tot 6ième.

Op zaterdag 25 mei organiseren we weer een knutselmiddag voor alle leerlingen. Onder leiding van Bernadette zullen de kinderen weer prachtige werkstukken maken. Meer informatie volgt nog.
Nieuws van Voortgezet Onderwijs:Spannende tijden
In de weken voor de krokusvakantie leggen de leerlingen van troisième, première en terminale altijd proefexamens af: voor troisième gaat het om het brevet blanc, voor première om het bac blanc Frans en voor terminale om een bac blanc, waarin de afdelingsvakken worden getoetst. De troisièmes lopen daarnaast een week stage bij een bedrijf of organisatie buiten de school. 

Uitstap naar Lausanne
Op donderdag 28 maart maken wij met de leerlingen van collège en lycée een uitstap naar Lausanne, waarvoor u binnenkort het inschrijvingsformulier ontvangt. Het programma ziet er die dag als volgt uit: – Rond 9 uur bezoeken wij het kerkhof in Lausanne, waar de jong gestorven dichter Hans Lodeizen (1924-1950) begraven ligt. Albrecht verdiept zich met de leerlingen in zijn poëzie.- Van 10 tot 12 hebben wij gereserveerd in het Olympisch museum, een passende bestemming tijdens dit Olympisch jaar. – Van 14 tot 15 uur gaat de reis naar het Musée d’Art Brut, waar twee gidsen ons zullen rondleiden. Bij Art Brut gaat om spontane kunst gemaakt door autodidacten, meestal met een bijzondere levensloop. Zo bevat het museum meerdere werken van Willem van Genk (1927-2005), die aan zijn traumatische oorlogservaringen een fascinatie overhoudt voor totalitaire regimes. Onderstaand zijn drieluik 1 mei parade (1964) 

Week van de talen 
Van 18 tot en met 23 maart wordt op school de week van de talen georganiseerd. Onze afdeling draagt daaraan zijn steentje bij door de leerlingen aan poëzie te laten werken. De resultaten, vertaald in het Frans, komen op prikborden in de grote hal van het lycée te hangen. 

Bezoek van Benno Barnard
De alom gelauwerde auteur Benno Barnard komt onze afdeling op donderdag 16 en vrijdag 17 mei met een bezoek vereren. Hij schrijft vooral gedichten, dagboeken, toneelstukken en essays. Voor zowel ouders als leerlingen is een literaire avond voorzien op donderdag 16 mei in mediatheek Le Châtelard in het centrum van Ferney-Voltaire. Deze avond zal ongetwijfeld de moeite lonen, want Barnard staat bekend om zijn grote cultuur en zijn uitgesproken mening over actuele onderwerpen. In de loop van april volgt een uitnodiging voor dit literaire evenement van het jaar.

Lustrum Taaltuin Voltaire (1974-2024)
Het is ongelooflijk maar waar, onze afdeling bestaat 50 jaar! Na een akkoord tussen het CERN en het Franse ministerie van onderwijs in 1973 starten in september 1974 lokaal aangeworven docenten Nederlands, die ook aardrijkskunde en geschiedenis onderwijzen. Vanaf 1983 begint een nieuwe fase met de invoering van het Baccalauréat à Option Internationale: Vlaanderen detacheert een leerkracht Nederlandse taal- en letterkunde en Nederland een leerkracht aardrijkskunde-geschiedenis. Nederland besluit echter reeds in 1996 deze detachering om te zetten in directe financiële steun via de Stichting NOB.     
Zaterdagavond 29 juni a.s. zal het 10de lustrum op feestelijke wijze worden herdacht. We proberen voor deze gelegenheid ook zoveel mogelijk oud-leerlingen en hun ouders alsmede oud-docenten uit te nodigen. Dus hoort zegt het voort, zwaan kleef aan!  
Even voorstellen:

Ik ben Carin Metselaar, 26 jaar geleden ben ik in Thoiry komen wonen. De Nederlandse school en de meeste leerkrachten zijn mij goed bekend. Onze vier kinderen hebben Nederlands onderwijs gevolgd in Ferney-Voltaire en zelf heb ik een aantal jaren als assistent in het basisonderwijs op de Nederlandse school gewerkt.
Het is ontzettend leuk om weer terug te zijn bij de Nederlandse sectie en deze keer als assistent van Ageeth bij de kleuterklas. De kleuters en ouders heb ik al ontmoet. Het is een heerlijke, enthousiaste groep kleuters en samen met Ageeth maken we er iedere woensdag een gezellige en  leerzame Nederlandse middag van.

Carin
Boeken kaften voor de bibliotheek

We zijn op zoek naar een ouder die de organisatie van de kaft-club op zich zou willen nemen.
Er is een “kaft-club”, maar het zou fijn zijn om 1 persoon te vinden die aanspreekpunt wil zijn.
Er wordt ongeveer 2 keer per jaar een avond gekaft.
Neem gerust contact op met Petra als je interesse hebt: 

petra.berkers@alnvnt.com
Vrijwilligers voor het bestuurWe zijn (nog) altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het bestuur draaiende te houden.
Het bestuur houdt zich bezig met de financiën en logistiek achter de schermen van Taaltuin Voltaire. 
Mocht je interesse hebben om wat vrije tijd te investeren in de school, schroom niet en neem contact op met het bestuur.

bestuur@alnvnt.comBestuursleden gezocht! - Theater in het Groen
Om onze vereniging te ondersteunen en gezond te houden, zoeken we helpende handen om bijvoorbeeld:Boeken te kaftenMee te helpen bij het organiseren van een filmavondGezamenlijke activiteiten te organiserenOns netwerk te vergrotenDe kleuterlokalen op te frissenUw werk of een bijzondere hobby te presenteren in de klas….of misschien heeft u zelf wel een goed idee!Aarzel niet om contact met ons op te nemen als antwoord op deze nieuwsbrief, per mail:guus.gielen@alnvnt.com
HET LITERAIRE EVENEMENT VAN HET SCHOOLJAAR:BEZOEK VAN BENNO BARNARD 
 
Wij zijn verheugd dat de schrijver Benno Barnard op 16 en 17 mei 2024 onze afdeling met een bezoek komt vereren. Hij zal onze leerlingen vertellen over (zijn) poëzie en hij houdt een avondconférence voor Nederlandstaligen op donderdag 16 mei vanaf 20 uur in mediatheek Le Châtelard te Ferney. Wij hopen u daar te mogen begroeten!Benno Barnard behoeft wellicht geen introductie. Hij is een gerenommeerd, veelvuldig vertaald en gelauwerd Nederlands dichter, essayist, toneelschrijver, reisschrijver en vertaler. Geert Mak schreef over Barnards dagboekwerk het volgende: ‘Het is een fascinerend verslag van een denkproces, van een worsteling om nieuwe vormen te vinden voor het debat over de werkelijke vragen van deze eeuw.’ Barnard staat bekend als een zeer onderhoudend causeur, die zijn publiek met kennis van zaken en een prikkelend gevoel voor humor kan boeien over een veelheid aan onderwerpen, zoals de geschiedenis van Europa aan de hand van de literatuur van ons continent. Als Nederlander die lang in België gewoond en gewerkt heeft, is Barnard een uitgelezen gast voor onze afdeling. Te zijner tijd volgt nog een officiële uitnodiging, maar wij konden het niet nalaten om u nu reeds dit buitengewoon goede nieuws van het poëziefront te melden. 

  
Taalonderzoek meertalige kinderen
Eind november en begin december heb ik een bezoek gebracht aan de Nederlandse school in Ferney-Voltaire in het kader van mijn promotieonderzoek. In dit onderzoek kijken we naar de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands leren buiten Nederland. Voor dit project ben ik een aantal maanden in Frankrijk geweest om verschillende Nederlandse scholen te bezoeken en in het najaar was het tijd voor een bezoek aan Ferney-Voltaire!

Veel ouders hebben hun kinderen opgegeven voor deelname aan het onderzoek. Allereerst: heel erg bedankt daarvoor! Het onderzoek bestond uit verschillende taaltaken. Met deze taken kijken we naar het Nederlandse taalgebruik van het kind. Zo zijn we voor dit onderzoek bijvoorbeeld geïnteresseerd in lidwoordgebruik (de en het), woordvolgorde en algemene Nederlandse taalvaardigheid. We onderzoeken of de invloed van de hoeveelheid taalaanbod die kinderen krijgen in het Nederlands invloed heeft op de taalontwikkeling en daarnaast of de kennis van de Franse taal hun Nederlands beïnvloedt. De taakjes worden aan de kinderen gepresenteerd als spelletjes. Na elk spelletje verdienen ze een sticker voor op hun sticker kikker en als die vol is, hebben we alle spelletjes gehad! 
  Ik werd warm onthaald door de leerkrachten en leerlingen op school. Ik kwam in de gezellige periode rondom Sinterklaas, dus naast het uitvoeren van het onderzoek kon ik meegenieten van liedjes zingen rond de openhaard bij de kleuters en mooie verslagen van het Sinterklaasfeest. Het onderzoek verliep op rolletjes: de kinderen vonden het allemaal erg leuk om mee te doen en ik heb hele waardevolle data kunnen verzamelen voor het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen nog even op zich laten wachten – want na het verblijf in Frankrijk vertrek ik nu een aantal maanden naar Duitsland – maar rond de zomer kunnen de ouders van deelnemende kinderen een mailtje verwachten met onze bevindingen. Heel hartelijk dank aan alle kinderen voor het deelnemen!

Joyce van Zwet
Even voorstellen (het bestuur)
Hallo ik ben Alex Verhagen, vader van Luka en Theo, respectievelijk in 4ième en 6ième op Collège in Ferney Voltaire. Ik ben opgegroeid in Pays de Gex en heb zelf de Nederlandse lessen van de vereniging gevolgd, van de kleuterklas tot het eindexamen. Na werktuigbouwkunde te hebben gestudeerd in Nederland, ben ik terug komen wonen in de regio. Ik hou van techniek, berg- en hengelsport. Mijn wens is dat de ALN/VNT nog veel generaties leerlingen zal zien opgroeien.

Ik ben Alfred Ebbers, na een korte inloop periode, sinds afgelopen november als penningmeester actief in het bestuur. Vader van twee prachtige kinderen, Emma & Edwin. Emma heeft het lagere onderwijs gevolgd en zit nu op de Engelse sectie. Edwin heeft Nederland wat hoger in het vaandel zitten en zit nu in 6ième op de Nederlandse sectie. Sinds eind 2006 in de regio, via Prangins in Zwitserland en St Genis Pouilly, nu woonachtig in Sergy. Als Director Flight Dispatch werkzaam bij Global Jet, een bedrijf wat prive jets beheert voor mensen met (te) veel geld. Naast fietsen, mag ik me graag vermaken met tuinieren, klussen en samen met Edwin zoveel mogelijk voetbalwedstrijden van FC Servette bezoeken.

Hallo ik ben Willemjan Maan. In de Pays de Gex heb ik Christelle leren kennen. Samen hebben we drie kinderen Emerick (23), Camille (21) en Thobian (14). De oudsten hebben de Nederlandse school volledig doorlopen en studeren. De jongste is met de overgang van College naar Lycee bezig.
Zelf ben ik na militaire dienstplicht en een baan bij Philips Mechatronics, vertrokken voor een nieuwe uitdaging; de vacuüm techniek op het CERN. Daar ben ik nu al meer dan 25 jaar actief met heel veel “niets”. 
Sinds schooljaar 2021-22 in het bestuur getreden. Mijn bijdrage voor ons personeel, de leraren, zijn de praktische aangelegenheden zoals het jaarlijkse contract avenant of zo nu en dan zoeken naar nieuwe kandidaten. Daarnaast een helpende hand bij onze geweldige en onmisbare jaarlijkse BBQ op het CERN terrein. Naast fietsen en zeilen, sleutel ik graag aan auto’s met de voorkeur voor Citroëns.

Hoi, ik ben Tim Hermans, de papa van Ezio (9 jaar) en Eden (5 jaar). Ik werk voor het Secretariaat van de Verenigde Naties in Genève sinds 2013. Ik zit sinds 2020-2021 in het bestuur. Mijn interesses liggen bij sport, lego en lekker eten en drinken. 

Hallo, ik ben Guus Gielen, sinds 2015 met Susan gevestigd in Prévessin, Pays de Gex. Koen (1ière), Pien (4ième) en Hein (6ième) zijn onze kinderen. Susan komt uit Nijmegen en ik uit Landgraaf. We zijn beiden Utrechtse sociaal geografen. Ik ben sinds 2007 thuisvader. We hebben eerder in Soedan en Mali gewoond. Hobbies? Honden, katten, tuinieren en lego. Sinds 3 jaar zit ik in het bestuur en als secretaris houd ik me bezig met notulen, (het legen van) de postbus, nieuwsbrieven en de schoolgids.
Jaarlijkse Barbecue en het Gouden LustrumOp 29 juni, vlak voor de zomervakantie, is het zover! Dan zal de jaarlijkse barbecue plaatsvinden. Een mooi moment om onder het genot van een hapje en drankje te mijmeren over het afgelopen schooljaar. Vast onderdeel is de voetbalwedstrijd tussen België en Nederland.Tevens is 2024 het jaar waarin het Nederlandstalig onderwijs in Pays de Gex haar Gouden Lustrum viert! Al sinds 1974, dat is dus 50 jaar! Daar willen we als bestuur graag met zoveel mogelijk huidige leden en leerkrachten en zoveel mogelijk oudleden en -leerkrachten bij stilstaan.

Details worden nog bekend gemaakt. 
Reserveer de 29e juni alvast!
Contact!U kunt ons op de volgende manieren bereiken:Bestuur: bestuur@alnvnt.comLedenadministratie: aanmelden of contactgegevens wijzigen graag via de ALNVNT websiteLeerkrachten zijn collectief bereikbaar op docenten@alnvnt.comKlik op onderstaande links voor sociale media en de ALN/VNT website. https://www.alnvnt.comhttps://www.facebook.com/ALNVNT/https://twitter.com/alnvnt