INSCHRIJVINGEN 2024-2025

Beste ouders/verzorgers,

Het is weer tijd voor de inschrijving van jullie kinderen voor het Nederlandstalig onderwijs van het komend schooljaar 2024-2025. Dit kan via de website www.alnvnt.com, bij voorkeur voor 31 mei. Controleer aub alle gegevens, met name contactgegevens in geval van nood tijdens de les.

Als uw kind niet meer gebruikt van ons onderwijs en u deze email ontvangen hebt, vragen wij u vriendelijk doch dringend om uw kind uit te schrijven via onze website. Vanwege privacy redenen mogen wij dit helaas niet zelf doen.

Voor de kleutergroepen wordt aan de hand van het totaal aantal inschrijvingen in juni bekeken hoe de groepen worden ingedeeld. Ouders ontvangen eind juli bericht of hun kind een plaats heeft bij de kleuters. Voorrang wordt (in deze volgorde) gegeven aan:

1) Kinderen uit Frankrijk,

2) Kinderen die reeds het vorige jaar op school zaten,

3) Kinderen die een broertje of zusje hebben dat al op school zit,

4) Kinderen uit Zwitserland.

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen worden aangemeld bij de kleuters, zonder dat we nu al kunnen garanderen dat ook werkelijk de mogelijkheid bestaat om hen te integreren in de kleutergroep, dat zal afhangen van het aantal aanmeldingen. Neem echter graag ook al contact op met Ageeth van Leersum (ageeth.van.leersum@alnvnt.com).

Niet alleen, maar met name om voor ouders met een werkgeversbijdrage de betaling van het lesgeld te verlichten, bieden we komend schooljaar de mogelijkheid aan om in termijnen te betalen. We willen op deze manier het financiële belang van de werkgeversbijdrage voor onze vereniging nogmaals benadrukken en hierbij ook mogelijke, financiële obstakels voor gebruik van deze werkgeversbijdrage zoveel mogelijk wegnemen. Verdere details over de betalingen in termijnen zullen volgen na de algemene ledenvergadering in november.

Het onderwijsteam & bestuur Taaltuin Voltaire/ALNVNT