VACATURE LEERKRACHT HISTOIRE/GEO

De Nederlandstalige sectie van het Collège & Lycée International te Ferney-Voltaire (vereniging ALN-VNT) heeft een vacature te vervullen in het voorgezet onderwijs per 1 september 2020. Het betreft een totaal van 6 uur onderwijs in het vak Histoire-Géo (Aardrijkskunde en Geschiedenis), in het Nederlands, op onderbouw-niveau (collège, 6e /5e /4e in het Franse schoolsysteem). Deze uren kunnen eventueel door twee leerkrachten worden ingevuld. De leslocatie bevindt zich op het Collège & Lycée International (CSI) te Ferney-Voltaire, Frankrijk. De inroostering van de uren wordt door de directie van het CSI gedaan aan het begin van het schooljaar.

ALGEMENE INFORMATIE

Het Nederlandstalige onderwijs in Ferney-Voltaire wordt al bijna dertig jaar georganiseerd door de Association pour la Langue Néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal (ALN/VNT). Het onderwijs is geïntegreerd in het Franse publieke onderwijs in de regio en is gericht op kinderen van 3 t/m 18 jaar. Onze afdeling heeft momenteel een honderdtal Nederlandse en Vlaamse leerlingen. De klassen in het middelbaar onderwijs bestaan uit 5 à 10 leerlingen. De kleinschaligheid en sfeer van de sectie zorgen ervoor dat leerlingen zich snel thuis voelen, wat ertoe bijdraagt dat zij het leuk vinden om naar school te gaan. Een prettige sfeer en een goede band met kundige leerkrachten is voor de vereniging daarom een prioriteit. Het team van leerkrachten (kleuter-, primair en secundair onderwijs) bestaat momenteel uit 7 Nederlandse en Vlaamse leerkrachten, werkzaam in FerneyVoltaire.

TAKEN Hoofdtaak: het voorbereiden en verzorgen van de lessen Aardrijkskunde en Geschiedenis in het Nederlands als deel van het vak Histoire-Géo, zoals gegeven aan het Collège & Lycée International te Ferney-Voltaire. Hierin wordt inhoudelijk het programma van de Franse Éducation Nationale gevolgd.

Dit met inbegrip van:

• het regelmatig afnemen van toetsen en het leerlingvolgsysteem bijhouden; • zorg dragen dat het onderwijs voldoet aan de eisen van de Nederlandse, Vlaamse en Franse onderwijsinspecties;

• verantwoordelijkheid voor de extra pedagogische ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben om tot goed leren te komen;

• actieve deelname aan samenwerking met andere leerkrachten van onze sectie en het collège, inclusief het deelnemen aan de vergaderingen en eventuele schoolreizen; • contact onderhouden met ouders door middel van ouderavonden;

• contact onderhouden met het bestuur, inclusief het bijwonen van gezamenlijke vergaderingen met het bestuur, die 3 keer per jaar plaatsvinden; VACATURE part-time leerkracht(en) secundair NTC-onderwijs Aardrijkskunde en Geschiedenis 6 uur per week Ferney-Voltaire, Frankrijk

• zich op de hoogte houden van onderwijsvernieuwingen, inclusief regelmatige bijscholing;

• Waar gevraagd door de coördinator of het bestuur een bijdrage leveren aan het opstellen van een schoolplan en schoolgids en mogelijk andere taken .

PROFIEL We zoeken een enthousiaste, bevoegde en zelfstandige leerkracht met een flexibele instelling. Functie-eisen:

• aantoonbare onderwijservaring en een onderwijsbevoegdheid

• opleiding in Geschiedenis of Aardrijkskunde; indien niet in bezit van de juiste bevoegdheid of vrijstelling, dan is een bereidheid tot bijscholing een vereiste

• vloeiend in de Nederlandse taal in woord en geschrift; Van de kandidaten wordt verwacht dat zij: • passie uitstralen voor het vak en erop gericht zijn om het leren van de leerlingen te ontwikkelen;

• met hoge mate zelfstandig functioneren en optimaal kunnen samenwerken met de collega’s en vrijwilligers van de school;

• vernieuwing kunnen brengen en bereid zijn om een passend onderwijsaanbod te creëren;

• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden hebben;

• kennis van Frans en/of Engels hebben;

• een actieve bijdrage leveren aan een aantal sociale en culturele activiteiten die in het schooljaar plaatsvinden.

AANBOD De ALN/VNT biedt goede arbeidsvoorwaarden in een inspirerende internationale werkomgeving, evenals: • een jaarcontract voor de duur van het eerste schooljaar (in het Frans een “Contrat à Durée Déterminé” of CDD genoemd), met de intentie deze daarna om te zetten in een vast contract (een Contrat à Durée Indéterminé of CDI); • mogelijkheden tot deelname aan bijscholingscursussen van o.a. de Stichting NOB of andere reguliere bijscholingen in het Vlaamse, Nederlandse en/of Franse onderwijscircuit; • goed gestructureerde en goed uitgeruste Nederlandse sectie met een actief bestuur; • de mogelijkheid om zelfstandig te functioneren als leerkracht met veel ruimte voor eigen inbreng; • goede marktconforme salariëring volgens de Vlaamse weddeschalen onderwijs (301 leraar-regent) • een fijn team van leerkrachten, bestuursleden, ouders en leerlingen!

SOLLICITATIEPROCEDURE Sollicitatiebrieven inclusief CV en referenties kunnen worden gericht aan de voorzitter van de ALN/VNT, Mevrouw Ann Van Lysebetten per email: ann.van.lysebetten@alnvnt.com In geval uw CV wordt geselecteerd, nodigen wij u uit voor een gesprek (eventueel via Skype). Een tweede ronde kan bestaan uit verdere gesprekken en een proefles. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, ann.van.lysebetten@alnvnt.com. Informatie over de school kunt u vinden op https://www.alnvnt.com

Sluitingsdatum van de vacature: 15 maart 2020.