Inschrijving CNaVT

Beste ouders,
 
Uw dochter of zoon kan begin mei op onze afdeling deelnemen aan het Certificaat voor het Nederlands als Vreemde Taal, meer bepaald voor het niveau Educatief Startbekwaam (STRT, niveau B2). De precieze datum wordt zo snel mogelijk vastgelegd, in overleg met de directie van het Lycée. Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). De kostprijs bedraagt €75.
 
Het examen duurt een goede 3 uur en heeft drie onderdelen:
Deel A: luisteren en schrijven.
Deel B: lezen en schrijven.
Deel C: spreken en luisteren in een gesprek.

De examinator (ikzelf) neemt het A- en B-deel klassikaal af. In het C-deel voert de examinator een individueel gesprek met iedere kandidaat. Dat gesprek wordt opgenomen en samen met deel A en B ter correctie naar Vlaanderen gestuurd.
 
Meer informatie over het certificaat vindt u op http://cnavt.org/.
 
Aangezien in onze eigen lessen Nederlands alles al gericht is op taal- en cultuurverwerving, worden de leerlingen niet specifiek voorbereid op het certificaat. Wel staat het de leerlingen vrij proefexamens te maken; die staan vrij ter beschikking op de CNaVT-site, met het bijbehorende correctiemodel.
Registratie en inschrijving:
– Eerst moeten kandidaten via de CNaVT-website naar de Administratieve Module om zich daar te registrerenhttp://cnavt.org/inschrijven. Ze kunnen die module ook rechtstreeks bereiken via deze link: https://taalunie.enetassess.com/EBM/Login.aspx. Bij de registratie (en inschrijving) kunnen kandidaten een beroep doen op de handleidingen en instructiefilmpjes op: http://cnavt.org/faq-kandidaten.
– De kandidaat laat me weten dat de registratie gelukt is door een mailtje te sturen naar: albrechtlaur@yahoo.com.
– Na de registratie koppel ik de kandidaat aan de instelling waar het CNaVT wordt afgenomen: Afdeling Nederlands Lycée Internationale de Ferney-Voltaire.
– Zodra die koppeling gebeurd is, krijg de kandidaat van mij bericht en kan zij of hij zich inschrijven.
De deadline voor de inschrijvingen is 31 maart 2019.
 
Met vriendelijke groeten
 
Albrecht Laureyns