AFSCHEIDSLIEDEREN ALV maandag 20 november 2023

Met deze olijke liederen van de meesterlijke hand van Foppe namen we afgelopen maandag op de ALV afscheid van Igor als voorzitter, Gideon als penningmeester en Pieter als IT-ondersteuner en CERN-referent. Dankjewel voor julie immense inzet!!!

DE GIDEONSBENDE I
(melodie ‘Zie ginds komt de stoomboot’)

Zie ginds komt het ruimteschip
Voltaire weer aan.
Het brengt ons ook Gideon,
wij zien hem al staan.
Hoe gaan zijn denkrimpels
al heen en al weer.
Hoe huppelt de goudkoers
de beurs op en neer.

Wij leren hem kennen
in Coronatijd.
Een draaistoel, drie schermen,
geen kwistig beleid.
Oppassend met centen
als eens vader Drees;
zo houdt hij onze taaltuin
nog lang in de race.

Hij lijkt wel een deejay
met koptelefoon.
Terwijl Pink Floyd opklinkt,
stort hij stipt ons loon.
Oh lieve Sint Gideon,
picknick eens met mij
en rijd dan niet stilletjes
ons schooltje voorbij.

Pieter staat te lachen
en roept ons reeds toe:
’k neem alle computers,
ik zie nog wel hoe.
Hij heeft ze een week
bij hem thuis neergezet.
Zijn kindjes gingen ’s avonds
met de polsstok naar bed.

Pieter moet weer lachen
en roept ons nu toe:
‘Geef mij maar wat meer werk,
ik ben nog niet moe’.
Hij krijgt dan het schoolplan
alsnog op zijn bord.
Zo kent hij onze missie
van haver tot gort.

Pieter is een Vlaming
van oeroude stam.
Hij is vaak geestdriftig,
vol vuur en vol vlam.
Hij lijkt op Pallieter
waarschijnlijk het meest.
Een bron van vitalisme
is hij steeds geweest.
DE GIDEONSBENDE II
(melodie ‘My Bonnie’; refrein ‘De Zilvervloot’)

Igor is voorzichtig begonnen.
Hij zat eerst in een comité,
dat vele docenten uit Frankrijk
liet komen naar ’t grensdorp Ferney.

Igor was toen soms best wel kritisch.
Hij nam alles onder de loep.
Ons expo met meesters als Breughel
gaf hij ’t etiket ‘ouwe troep’.

Natuurlijk dat was provocatie,
Igor is een fijnbesnaard man.
Hij staat op de bres voor beschaving,
vooral van Barnard is hij fan.

Igor Bodnar, zijn taaltuin is wat klein,
zijn daden benne groot, al meer dan zeven jaar,
hij is voor ons taal een steunpilaar,
hij is voor ons taal, voor ons taal een steunpilaar,
hij is voor ons taal een steunpilaar.

Igor houdt van nieuwe ideeën.
Hij is dan het meest in zijn sas.
Zo spreekt hij veel van visitatie,
het bij elkaar gaan in de klas.

Igor is een zeer goede gastheer,
’t vergadert bij hem echt heel fijn.
Ook fijn is vooraf de gedachte
dat wij reeds om tien uur klaar zijn.

Igor bezit diepte en scherpte.
Hij heeft alles razendsnel door,
maar wat wij vooral willen noemen:
zijn aandachtig luisterend oor.

Refrein

Er valt nog zoveel te vertellen
van Pieter, Igor, Gideon.
Zij vormen de Gideonsbende,
op scherp staat het taaltuinkanon.

Heilig is voor ons hun drieëenheid.
Zij zorgen voor ernst en voor luim
en breken het brood in cantina’s.
Wij heffen dus plechtig ons duim!

Doeltreffend is hun taakverdeling,
want Pieter doorploegt het terrein,
voor Gideon blijft steeds het luchtruim
en Igor blinkt uit als kaptein.

Refrein